Skip to content

O NÁS

Spoločnosť SAE-Control a.s. bola založená na Slovensku v roku 1990
a dodáva sytémy na monitorovanie a riadenie:

uspora

Spotreby energií v priemyselných podnikoch

sitikona

Sieti rozvodu energií na malé aj velké vzdialenosti

vykonzarizeni

Využitia výrobných
zariadení

Spoločnosť buduje systémy prevažne na báze hardvéru a softvéru firmy
SAE IT-systems GmbH & Co.KG (www.sae-it.com), ktorý umožňuje:

cenavykon

Vybudovať malé aj veľké systémy s veľmi dobrým pomerom ceny a výkonu

comunication

Využitie širokej škály komunikačných kanálov a komunikačných protokolov

connectiondfdfd

Bezproblémové pripojenie systémov SAE k systémom iných výrobcov

Riadiace centrum Štandardné PC
Centrálna jednotka FW-50 / FW-5000 / žiadna
Komunikačná vrstva Kábel (LAN, RS232, RS485)
Verejná telefónna sieť
Vyhradená linka
Rádio 450 MHz
GPRS / DSL / SHDL / FO / VPN
Podstanice m5 / FW-5 / FW-5-GATE / FW-5-GATE-4G / FW-5-GATE-450 / FW-50 / BCU-50
Technológia Snímače veličín a stavov
Akčné členy
Zobrazovacie jednotky, ochrany...

VYBRANÉ REFERENCIE

SPP-logo_trans kopie

Slovenský plynárenský priemysel a.s.

Diaľkové monitorovanie technologických parametrov regulačných staníc plynu. 261 regulačných staníc na území Slovenska. Diaľkový prenos dát do dispečingu v Bratislave a Košiciach pomocou GPRS a privátneho rádiového systému.

naftaas

Nafta a.s., Gbely

Diaľkové monitorovanie technologických parametrov staníc katódovej ochrany potrubí. 22 staníc katódovej ochrany. Diaľkový prenos dát do dispečinu pomocou GPRS. SCADA ControlWeb.

slovnaft

Slovnaft a.s. Terminál Horný Hričov

Diaľkové monitorovanie vodného hospodárstva. Diaľkové monitorovanie indikačných nádrží. Diaľkové monitorovanie odberu elektrickej energie. Diaľkový prenos dát z koľajovej váhy do dispečinku. Prenos dát do dispečingu systémom WiFi a privátnym rádiovým  systémom. SCADA ControlWeb.