Skip to content

softvér

Softvér

Softvérové nástroje SAE setIT, codeIT a connectIT, visIT umožňujú nekomplikovanú adaptáciu telekontrolných staníc SAE na širokú škálu aplikácií a úloh. Sú navrhnuté pre intuitívne používanie. Umožňujú rýchle mapovanie rozsiahlych, komplexných štruktúr. Dodatky k existujúcim systémom a ich modifikácie sa robia jednoducho.

Spoločnou črtou všetkých softvérových nástrojov  SAE je dôsledná orientácia ich činnosti a funkčnosti na požiadavky skutočného použitia.

setIT je výkonný intuitívny softvérový nástroj určený na jednoduchú konfiguráciu aplikácie do telekntrolérov SAE.

Flexible programovací nástroj, podľa normy  IEC 61131-3, na realizáciu lokálnych riadiacich funkcií v telekontroléroch SAE.

connectIT je OPC server.

Plattform independent visualisation tool for the easy design of modern user interfaces.