Skip to content

Spoločnosť SAE-Control a.s. bola založená na Slovensku v roku 1990 a dodáva

systémy na monitorovanie a riadenie

uspora

Spotreby energií v priemyselných podnikoch

sitikona

Sieti rozvodu energií na malé aj velké vzdialenosti

vykonzarizeni

Využitia výrobných
zariadení

PREČO SAE CONTROL?

Spoločnosť buduje systémy prevažne na báze hardvéru a softvéru firmy
SAE IT-systems GmbH & Co.KG (www.sae-it.com), ktorý umožňuje:

cenavykon

Vybudovať malé aj veľké systémy s veľmi dobrým pomerom ceny a výkonu

comunication

Využitie širokej škály komunikačných kanálov a komunikačných protokolov

connectiondfdfd

Bezproblémové pripojenie systémov SAE k systémom iných výrobcov

Telemetrické moduly a podstanice

Prednosťou zariadení SAE IT-systems je modulárnosť, sofistikovaná funkčnosť, vysoká výkonnosť a životnosť. Dokážu splniť rôzné požiadavky na na monitorovanie, riadenia a automatizáciu systémov  v priemysle a infraštruktúre. Môžu sa jednoducho pripojiť k systémom iných výrobcov.

Základom sú jednotky serie5 (m5, FW-5, FW-50), ktoré sú konfigurovateľné softvérom setIT, lokálne funkcie automatickej regulácie sa programujú v súlade s normou IEC 61131-3 softvérom codeIT, softvér connectIT (OPC server)umožňuje efektívnu výmenu informácií v telemetrickej sieti a softvér visIT slúži a web vizualizáciu. Ako SCADA je používaný ControlWeb. Na zrariadeniach sú rozhrania RS232, RS485, Ethernet, USB, CL/S0 interface. Montujú na DIN lištu. FW-5 sú aj v prevedení so zabudovaným zálohovaným zdrojom 230VAC/24VDC s výstupom 24VDC pre napájanie snímačov.

Kompaktný modul pre malé aplikácie ale so všetkými telemetrickými funkciami a za dobrú cenu. Má 6DI, 5DO, 1AI, 1AO, 2x Ethernet, RS485, RS232. Napájanie 230VAC alebo 18 až 75VDC.

Kompaktná jednotka (8DI, 4DO, 2AI, Ethernet, RS232, RS485, USB, karta SDHC) s možnosťou rozširovania vstupov, výstupov a funkcií  až 16 typmi prídavných modulov je kombináciou malých rozmerov a cenovej efektívnosti.

Jednotka je určená najmä pre komunikačné aplikácie v telemetrii a automatizácií (2x Ether-net, RS485, RS232, USB, CL/S0 interface). Má možnosť  rozširovania o moduly vstupov, výstupov a funkcií.

Telemetrická  jednotka, router, gateway, modem pre mobilné siete v jednom module (modem pre 4G/3G/2G, 2x Ethernet, RS485, RS232, USB, CL/S0 interface). Má možnosť  rozširovania o moduly vstupov, výstupov a funkcií.

Telemetrická jednotka s rádiovým modemom  (modem pre 450MHz, 2x Ethernet, RS485, RS232, USB, CL/S0 interface). Má možnosť  rozširovania o moduly vstupov, výstupov a funkcií.

Modulárna a univerzálna telemetrická jednotka s širokou škálou vstupno výstupných a komunikačných kariet (až 48 typov). Tiež môže byť použitá ako router.

Rozširujúce moduly majú rozmery 22,5x105x115 (š, v, h). Inštalujú na DIN lištu. S net-line FW-5 sú prepojené a napájané cez T-bus.

Špeciálne zariadenia pre objekty výroby a rozvodu elektriny

Tieto zariadenia sú odolné v  prostredí s vysokým elektromagnetickým šumom

Robustná, modulárna a univerzálna telemetrická jednotka s širokou škálou vstupno výstupných  a komunikačných kariet.  Tiež môže byť použitá ako router. Je určená do silno zarušených prostredí výroby a rozvodu elektriny.

Meria a na displeji zobrazuje parametre elektrickej siete. Vykonáva až 30 rôzných ochranných funkcií. Signalizuje alearmové stavy miestne a pre riadiace centrum.

Softvér

Softvérové nástroje SAE setIT, codeIT a connectIT, visIT umožňujú nekomplikovanú adaptáciu telekontrolných staníc SAE na širokú škálu aplikácií a úloh. Sú navrhnuté pre intuitívne používanie. Umožňujú rýchle mapovanie rozsiahlych, komplexných štruktúr. Dodatky k existujúcim systémom a ich modifikácie sa robia jednoducho.

Spoločnou črtou všetkých softvérových nástrojov  SAE je dôsledná orientácia ich činnosti a funkčnosti na požiadavky skutočného použitia.

setIT je výkonný intuitívny softvérový nástroj určený na jednoduchú konfiguráciu aplikácie do telekntrolérov SAE.

Flexible programovací nástroj, podľa normy  IEC 61131-3, na realizáciu lokálnych riadiacich funkcií v telekontroléroch SAE.

connectIT je OPC server.

Plattform independent visualisation tool for the easy design of modern user interfaces.

VYBRANÉ REFERENCIE

SPP-logo_trans kopie

Slovenský plynárenský priemysel a.s.

Diaľkové monitorovanie technologických parametrov regulačných staníc plynu. 261 regulačných staníc na území Slovenska. Diaľkový prenos dát do dispečingu v Bratislave a Košiciach pomocou GPRS a privátneho rádiového systému.

naftaas

Nafta a.s., Gbely

Diaľkové monitorovanie technologických parametrov staníc katódovej ochrany potrubí. 22 staníc katódovej ochrany. Diaľkový prenos dát do dispečinu pomocou GPRS. SCADA ControlWeb.

slovnaft

Slovnaft a.s. Terminál Horný Hričov

Diaľkové monitorovanie vodného hospodárstva. Diaľkové monitorovanie indikačných nádrží. Diaľkové monitorovanie odberu elektrickej energie. Diaľkový prenos dát z koľajovej váhy do dispečinku. Prenos dát do dispečingu systémom WiFi a privátnym rádiovým  systémom. SCADA ControlWeb.

1test

Camfil s.r.o. Levice

1.    Monitorovanie využitia výrobných zariadení. Systém automaticky sleduje:  stav produkovania a prestoja strojov, príčinu prestoja a počíta vyrobené kusy. Tieto informácie zobrazuje v reálnom čase na PC majstra výroby a na veľkoplošných obrazovkách vo výrobných halách. Zo zozbieraných dát robí protokoly a štatistiky. SCADA ControlWeb.

2.    Monitorovanie spotreby energií: elektrická energia, zemný plyn, voda, stlačený vzduch. SCADA ControlWeb.