Skip to content

REFERENCIE

SPP-logo_trans kopie

Slovenský plynárenský priemysel a.s.

Diaľkové monitorovanie technologických parametrov regulačných staníc plynu. 261 regulačných staníc na území Slovenska. Diaľkový prenos dát do dispečingu v Bratislave a Košiciach pomocou GPRS a privátneho rádiového systému.

naftaas

Nafta a.s., Gbely

Diaľkové monitorovanie technologických parametrov staníc katódovej ochrany potrubí. 22 staníc katódovej ochrany. Diaľkový prenos dát do dispečinu pomocou GPRS. SCADA ControlWeb.

slovnaft

Slovnaft a.s. Terminál Horný Hričov

Diaľkové monitorovanie vodného hospodárstva. Diaľkové monitorovanie indikačných nádrží. Diaľkové monitorovanie odberu elektrickej energie. Diaľkový prenos dát z koľajovej váhy do dispečinku. Prenos dát do dispečingu systémom WiFi a privátnym rádiovým  systémom. SCADA ControlWeb.

pmo-logotype-2012-4c-

Povodie Moravy, Závod Malacky

Diaľkové monitorovanie vodárenských objektov na toku a vodných nádržiach na rieke Morava. 18 staníc. Diaľkový prenos dát pomocou GPRS. SCADA ControlWeb.

continetal-logo

Continental a.s. Púchov

Diaľkové monitorovanie vodného hospodárstva. 22 staníc. Prenos dát do dispečingu privátnym  rádiovým  systémom a LAN Ethernet. SCADA ControlWeb.

stažený soubor (2)

ZF Slovakia a.s., Trnava

Energetický dispečing. Diaľkové monitorovanie odberu energií (elektrina, zemný plyn, voda, stlačený vzduch. 22 staníc. Prenos dát do dispečingu cez LAN Ethernet a RS485. SCADA ControlWeb.

camfil logo

Camfil s.r.o. Levice

1.    Monitorovanie využitia výrobných zariadení. Systém automaticky sleduje:  stav produkovania a prestoja strojov, príčinu prestoja a počíta vyrobené kusy. Tieto informácie zobrazuje v reálnom čase na PC majstra výroby a na veľkoplošných obrazovkách vo výrobných halách. Zo zozbieraných dát robí protokoly a štatistiky. SCADA ControlWeb.

2.    Monitorovanie spotreby energií: elektrická energia, zemný plyn, voda, stlačený vzduch. SCADA ControlWeb.