Skip to content

Rozširujúce moduly pre net-line

FW-5, FW-5-GATE, FW-5-GATE-4G, FW-5-GATE-450

Rozširujúce moduly majú rozmery 22,5x105x115 (š, v, h). Inštalujú na DIN lištu. S net-line FW-5 sú prepojené a napájané cez T-bus.

Štandardné rozširujúce moduly

Sem patria moduly so štandardnými parametrami DI, DO, AI a AO.
8DI 8 digitálnych vstupov. Rozsah od 24 do 60 VDC ± 20%. Detekcia vstupov každú 1 ms. Optická izolácia vstupov. Spotreba 85 mA.
8DO 8 releových výstupov. Navzájom izolovanékontakty do 72 VDC, 250 VAC. Záťaž DC: 1 A do 48 V, 0,4 A do 60 V. Záťaž AC: 1 A do 250 V Spotreba 200 mA.
4AI 4 analógové navzájom izolované vstupy 16 – bit, Multirange uni/bi polar: ± 2,5 / ± 5 / ± 10/ ± 20 mA. Overflow ± 110%, Potlačenie brumu 50 Hz. Detekcia vstupov každých 100 ms. Presnosť ± 0,1% na 5°C do +55°C.Maximálna chyba ± 0,25%. Spotreba 150 mA .
8DI, 2AI 8 digitálnych vstupov, 2 analógové vstupy. DI: parametre ako v module 8DI. AI: parametre ako v module 4AI. Spotreba 120 mA.
4AO 4 analógové navzájom izolované výstupy 16 bit uni/bi polar: ± 20mA, alebo ± 2,5 / ± 5 / ± 10 na vyžiadanie. Presnosť ± 0,15% /10K v celom rozsahu. Spotreba 75 mA.
2AO 2 analógové navzájom izolované výstupy 16 bit uni/bi polar: ± 20mA, alebo ± 2,5 / ± 5 / ± 10 na vyžiadanie. Presnosť ± 0,15% /10K v celom rozsahu. Spotreba 75 mA.

Rozširujúce komunikačné moduly

Prenos údajov je vysoko dynamická oblasť: nové výzvy v oblasti správy siete a inteligentných sietí vedú k neustále rastúcemu dopytu po informáciách a komunikácii, presnejších záznamoch a väčších množstvách údajov. To znamená ďalší rozvoj technológií: moderné platformy s exponenciálne rastúcim výkonom využívajú stále viac a viac moderné komunikačné kanály, ako sú internetové sieťové technológie alebo mobilné služby.
PDPS-1 Je Profibus – DP slave. Modul umožňuje pripojiť do systému SAE zariadenia komunikujúce protokolom Profibus. Viac
mcFO + / mcPS-1 Modul mcFO (star coupler) umožňuje prenášať dáta z rozhrania RS485 cez optické vlákno. Je napájaný zdrojom mcPS-1, ktorý môže napájať až 10 modulov mcFO. Viac

Rozširujúce moduly pre pripojenie vzdialených vstupov a výstupov

Žiadne dve úlohy nie sú rovnaké. V praxi preto monitorovanie, kontrola a automatizácia dodávateľských infraštruktúr a priemyselných zariadení často vyžadujú dodatočné požiadavky, ktoré si vyžadujú efektívne riešenia. Aby sme neustále spĺňali tieto rôzne požiadavky, vyvíjame vysoko výkonné príslušenstvo pre naše systémy v úzkej spolupráci s našimi zákazníkmi
Remote IO Slúži na pripojenie vzdialených vstupno výstupných modulov. Namiesto inštalácie ďalšieho kompletného FW-5 alebo potreby prepracovať signálnu kabeláž k centrálnej RTU sa rozširujúce moduly pripojujú k RTU pomocou týchto modulov a patch kábla. Viac

Rozširujúce moduly pre špeciálne úlohy

Tieto rozširujúce moduly pre pre jednotky FW-5 umožňujú zjednodušiť a zlacniť aplikácie v infraštruktúre ako rozvod elektriny, tepla, vody a pod.
RES1 4 vstupné S0 impulzy, 2 AI, 4 DO, 4 čítačové vstupy ( detekcia každých 10 ms). 2 analógové vstupy: parametre ako v module 4 AI. 4 digitálne výstupy: parametre ako v module 4 DO. Spotreba 400 mA.
DSO1 Špeciálna karta pre energetiku s funkciou kontroly 1 z n. 6 digitálnych vstupov, 6 releových výstupov.. 6 opticky oddelených digitálnych vstupov do 72 V DC. 6 releových výstupov od 24 do 60 VDC ± 20%, spínanie pri 12 VDC. Spoločný nulový vodič, Spotreba 280 mA.
DSO2 Špeciálna karta pre energetiku s funkciou kontroly 1 z n. 4 digitálne vstupy. 2 releové výstupy. 4 opticky oddelené digitálne vstupy do 72 V DC. 2 releové výstupy od 24 do 60 VDC ± 20%, spínanie pri 12 VDC. Spoločný nulový vodič. Spotreba 250 mA
VPP-1 Modul má: 6DI (od24V do 60 V DC), 2AI(12bit ±22mA), 5RO, 2AO (12bit, 0-20mA) Viac
ISO-1 Modul na monitorovanie sieti rozvodu tepla. Má 4AI (izolované 0-30Mohm) cez ktoré operátori môžu detekovať úniky, a poruchy jednotlivých vetví rozvodu. Viac
PM-1 Je to analyzátor trojfázovej elektrickej siete. Meria a registruje hlavné parametre v nízko a stredne napäťových elektrických sieťach. Prúdy meria pomocou prevodníka CT, napätia meria v NN sieti priamo. alebo cez prevodník VT. Poskytuje údaje: skutočná efektívna hodnota (TRMS) Ieff, Ueff, ULL, výkon (P, Q, S), energia (W), frekvencia (f), harmonické skreslenie (THD), účinník, aktívna a reaktívna energia a teplota modulu. Viac
PIT-1 Modul na monitorovanie sieti rozvodu tepla. Má 2AI (Pt100-dvojvodič,0-130⁰C). 4DI na indikáciu stavov a 4RO. Viac

Vstupno/výstupné a komunikačné karty pre net-line FW-50, FW-5000, BCU-50

Signal / command cards

Optocoupler inputs
16OE-5 16 wide range inputs 18 | 72 V DC/60 | 130 V DC/150 | 240 V DC
16OE-6 16 inputs fur links power brakers
wide range inputs 24...60 V DC / 110 V DC / 220 V DC
treshold ON at 80%, 5 kV surge puls signal/logik (S/L) acc. to IEC 61850-3 (h) & EN 60870-2-1 class VW3
16IE-5 16 fast wide range inputs detection 250 μs
18...72 V DC/48...130 V DC
CNT1-3 8 meter inputs 10 kHz, 24 V DC
CNT1-5 8 meter inputs 1 kHz, 18...72 V DC/48...130 V DC
8OE-4-110 8 optocouplers inputs, 110 V AC/ DC
8OE-4-230 8 optocouplers inputs, 230 V AC/220 V DC
Relay outputs
16RA-1 16 relay outputs 230 V AC, 1 A, common root
16RA-3 16 relay outputs, 250 V AC, 1 A, isolated separately
16OA-1 16 optocoupler outputs, 24 V DC, 100 mA, insulation 1.5 kV
16OA-3-1 16 FET outputs, 250 V, 130 mA, isolated separately
16OA-3-2 16 FET outputs, 100 V, 320 mA, isolated separately
12RA-1 12 power relays 220 V DC, 1000 VA ON, 5 A cont, 30 A 0.5 s
5 kV surge pulse signal/logik (S/L), protection calss II

Combination and special cards

OERA-5 8 optocoupler inputs, 18...72 V DC,
8 relay outputs, 230 V AC, 1A, common root
EVU2-I Check-back cart for command termination with EVU-2-O
Wide range inputs 18...72 V DC/60...110 V DC/220 V DC, common root
EVU2-O-1 1.5-pole command termination with 1-of-n monitoring,
16 single/8 double commands, command and release relays,
channel-by-channel coll resistance, tolerance, post command lag, time, supperssion of imperfection, ext. meas. circuit: 100 - 20 kΩ
EVU2-O-2 2-pole command termination with 1-of-n monitoring
8 single/4 double commands, command and release relays, channel-by-channel coil resistance, tolerance, post command lag time, supperssion of imperfection, ext. meas. circuit: 100 - 20 kΩ
EVU2-O-3 Same as EVU-2-O-1 with external measurement circuit: 1 kΩ - 100 kΩ
EVU2-O-4 Same as EVU-2-O-2 with external measurement circuit: 1 kΩ - 100 kΩ
EVU-X Utility expansion card for cascading a utility command group over several module frames, release nd locking via closed ring, ½ card format
Isolation 2.5 kV AC signal/logic accord. IEC 60870-2-1 VW3 unless otherwise noted. Isolation 5 kV surge signal/earth via rack.